Psihologia Bazată pe Dovezi

Psihologia bazată pe dovezi: definiție și implicații clinice

Promovarea psihologiei bazate pe dovezi

Exemple de abordări terapeutice fundamentate pe dovezi

Psihologia bazată pe dovezi în tratamentul Depresiei și Anxietății

 

Psihologia Bazată pe Dovezi (PBD) are la bază cercetarea științifică și expertiza clinică pentru a furniza tratamente psihologice optime. Psihologii care adoptă această abordare se angajează să integreze cercetarea verificată cu preferințele individuale ale clienților. Deși menținerea conștientizării asupra celor mai recente cercetări și aplicarea lor în mod corespunzător reprezintă provocări, terapia psihologică bazată pe dovezi a dovedit a fi „eficace și rentabilă pentru o gamă largă de tulburări psihice”.

 

Psiholog brașov bojan ciprian
 

Psihologia bazată pe dovezi: definiție și implicații clinice

Psihologia bazată pe dovezi (PBD) vizează maximizarea eficacității intervențiilor psihologice prin integrarea principiilor derivate din cercetare empirică, expertiza clinică și caracteristicile individuale ale pacientului. Potrivit Asociației Americane de Psihologie PBD implică „integrarea celei mai bune cercetări disponibile cu expertiza clinică în contextul caracteristicilor pacientului, culturii și preferințelor”. Această abordare clinică aduce cu sine implicații semnificative, incluzând: • Decizii colaborative bazate pe cele mai bune dovezi relevante clinic • Evaluarea atentă a costurilor, beneficiilor și resurselor disponibile • Utilizarea expertizei profesionale a psihologului • Încurajarea activă a participării informate a pacientului • Individualizarea tratamentului pe lângă cercetarea existentă • Monitorizarea continuă a progresului pacientului Provocări și beneficii ale psihologiei bazate pe dovezi Deși PBD aduce cu sine numeroase avantaje, cum ar fi eficacitatea dovedită și o abordare cost-eficientă în tratarea diferitelor tulburări psihice, aceasta se confruntă și cu provocări. Acestea includ: • Generalizarea datelor de cercetare și a descoperirilor studiilor • Concentrarea pe reducerea daunelor, mai degrabă decât sporirea sensului în viața clienților • Dependența de date (uneori) insuficiente pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi în circumstanțe specifice • Ignorarea altor instrumente clinice potențial utile

Promovarea psihologiei bazate pe dovezi: beneficii și direcții de dezvoltare

Cu toate provocările, scopul final al PBD rămâne promovarea și implementarea psihoterapiilor care sunt sigure, consistente și cost-eficiente. Acest lucru poate fi realizat prin: • Îmbunătățirea calității îngrijirii pentru clienți • Mărirea responsabilității profesionale a psihologului • Sprijinirea sănătății și a stării de bine PBD încurajează profesioniștii să rămână la curent cu cele mai recente descoperiri și să evite o scădere a calității îngrijirii. Avantajele acestei abordări includ: • Decizii ale terapeuților ghidate de cercetare, reducând astfel bias-ul personal • Completarea, nu înlocuirea, expertizei clinice în luarea deciziilor • Fundamentarea pe date de cercetare pentru crearea de politici, baze de date și instrumente clinice adecvate • Asigurarea că cele mai bune dovezi științifice devin punctul de plecare pentru planuri complexe de tratament • Îmbunătățirea abilităților, cunoștințelor și atitudinilor terapeuților profesioniști

Exemple de abordări terapeutice fundamentate pe dovezi

Psihologii ar trebui să utilizeze cele mai bune dovezi disponibile pentru a oferi tratament adecvat, maximizând astfel șansele unui rezultat pozitiv. Exemple de intervenții bazate pe dovezi includ: • Terapia Cognitiv-Comportamentală (TCC): Centrată pe identificarea și schimbarea modelelor nesănătoase de gândire care contribuie la emoții și comportamente negative. Aceasta include intervenții precum psihoterapia cognitivă, controlul cognitiv și restrângerea cognitivă. • Terapia Comportamentală: Vizează eliminarea și schimbarea „modelelor de comportament ineficiente sau maladaptative”. Exemple includ activarea comportamentală și economia simbolică. • Terapia Familială: Ajută membrii familiei să îmbunătățească comunicarea, să se susțină reciproc și să rezolve conflicte.  

Psihologia bazată pe dovezi în tratamentul Depresiei și Anxietății

Psihologia bazată pe dovezi s-a dovedit a avea un efect pozitiv în tratarea pacienților cu depresie și anxietate. Abordări precum Terapia Cognitiv-Comportamentală (TCC) și Terapia Cognitivă bazată pe Mindfulness (TCBM) au fost eficiente în abordarea gândurilor și comportamentelor negative asociate acestor condiții (Cook et al., 2017). Exemple de intervenții includ: • TCC pentru Depresie și Anxietate: Abordare axată pe schimbarea gândirii incorecte și nesănătoase, utilizând tehnici precum ținerea unui jurnal de gânduri și stabilirea de ținte mici și realizabile. • Terapia Cognitivă bazată pe Mindfulness (TCBM): Ramură a Terapiei Cognitiv-Comportamentale care se concentrează pe conștientizarea prezentului și gestionarea gândurilor și emoțiilor prin practici precum scanarea corpului și meditația.