Politica de confidențialitate / GDPR

INTRODUCERE

 

Cu scopul de a vă oferi în continuare cele mai bune servicii și produse și de a întări parteneriatul pe care îl avem cu dumneavoastră, am decis să ne conformăm reglementărilor legale privind protecția datelor personale (GDPR). În acest sens, am luat o serie de inițiative:
Am dezvoltat un ansamblu de reguli în cadrul Politicii noastre de confidențialitate, pe care le găsiți în acest document. Aceste reguli ne obligă să vă informăm cu privire la modalitatea în care utilizăm datele personale pe care ni le furnizați, să garantăm securitatea acestor date și să respectăm toate drepturile pe care le aveți conform reglementărilor în vigoare.
Am decis să vă punem la dispoziție Termenii și condițiile generale de utilizare a produselor și serviciilor noastre, și să vă cerem acordul pentru prelucrarea și profilarea datelor cu caracter personal.
Am numit un responsabil cu protecția datelor personale, care va răspunde la întrebările dumneavoastră legate de Politica noastră de confidențialitate și la toate drepturile pe care le aveți în calitate de utilizator al produselor noastre sau beneficiar al serviciilor noastre.
Suntem aici să vă sprijinim și să vă oferim claritate în legătură cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale, în conformitate cu standardele GDPR.

Pentru orice întrebări sau preocupări legate de protecția datelor personale, vă rugăm să luați legătura cu Responsabilul cu Protecția Datelor Personale la adresa de e-mail gdpr[a]bojan.ro.
Datele personale furnizate vor fi prelucrate în conformitate cu standardele GDPR de către BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE.
Tipurile de date cu caracter personal pe care le putem solicita variază în funcție de specificul produselor și serviciilor noastre. Aceste date pot include nume, data nașterii, CNP-ul și/sau informații de contact precum adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon.
În anumite circumstanțe bine definite, cum ar fi pentru emiterea documentelor contractuale sau a facturilor fiscale, în concordanță cu legislația în vigoare, vă vom putea solicita și alte informații referitoare la instituția pe care o reprezentați. Aceste informații pot cuprinde denumirea instituției, numele reprezentantului legal, datele de contact ale instituției, codul unic de înregistrare (CUI), codul de identificare fiscală (CIF) și informații bancare relevante.

Aceste informații sunt esențiale pentru diverse scopuri:
1. Contractare și Facturare: Folosim datele dvs. personale în conformitate cu legile în vigoare pentru a putea încheia contracte și a emite facturi.
2. Livrarea Produselor și Serviciilor: Informațiile dvs. ne ajută să vă furnizăm produsele și serviciile solicitate în mod corespunzător.
3. Personalizarea Serviciilor: Utilizăm datele pentru a adapta și personaliza serviciile noastre pentru a vă satisface nevoile individuale.
4. Transmiterea de Newslettere și Informații Comerciale: Vă ținem la curent cu noutățile noastre și ofertele prin intermediul newsletterelor și a comunicărilor comerciale.
5. Comunicarea Evenimentelor: Vă informăm despre evenimentele pe care le organizăm și despre alte informații relevante pentru dvs.
6. Activități de Cercetare: Atunci când participați la activități de cercetare, folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs. personal.
Colectăm datele personale prin intermediul diverselor canale, cum ar fi formularele de comandă de pe site-ul nostru sau aplicațiile web, e-mail, fax și aplicații mobile.
Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este determinată de prevederile contractuale dintre BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE și dumneavoastră, precum și de cerințele legislative în vigoare. Aceste prevederi contractuale sunt stabilite specific pentru fiecare dintre produsele și serviciile noastre, garantind astfel o gestionare adecvată a datelor dvs. personale.

 

Măsuri implementate pentru a proteja datele personale

Respectăm cu strictețe prevederile legale pentru a proteja datele personale, implementând următoarele măsuri:
• Actualizarea și Păstrarea Datelor: Ne asigurăm că datele dvs. personale sunt întotdeauna actualizate și corecte, eliminând datele învechite sau inexacte.
• Stocarea Sigură: Stocăm datele în condiții de siguranță, asigurându-ne că sunt protejate împotriva accesului neautorizat sau a utilizării greșite.
• Protecția împotriva Pierderii: Implementăm măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a preveni pierderea datelor dvs. personale.
• Protecția împotriva Divulgării: Ne asigurăm că datele dvs. personale nu sunt dezvăluite către terțe părți fără consimțământul dvs.
În special, pentru serviciile psihologice pe care le oferim, ne asigurăm că protecția datelor personale se bazează pe respectarea strictă a:
• Legii nr. 213/2004: Privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
• Inființarea, Organizarea și Funcționarea Colegiului Psihologilor din România: A instituției care reglementează exercitarea profesiei de psiholog în țară.
• Codului Deontologic al Profesiei de Psiholog: A standardelor etice și profesionale în domeniul psihologiei.
Atunci când oferim servicii de evaluare a sănătății mintale sau intervenții în probleme de sănătate mintală, solicităm informații privind starea de sănătate. Aceasta este posibilă numai cu consimțământul dvs. explicit, iar în absența acestuia, nu vom putea furniza serviciul solicitat. La finalizarea acestor servicii, datele cu caracter personal sunt fie anonimizate, fie pot fi șterse la cererea dvs., pentru a vă asigura că informațiile dvs. sunt tratate cu maximă confidențialitate și siguranță.

 

Drepturile dumneavoastră ca utilizator

Baza legală pentru prelucrarea datelor personale se conformează Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în forma sa actualizată, și Regulamentului General pentru Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 2016/679).
În conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679, vă sunt acordate următoarele drepturi în ceea ce privește datele personale:
1. Dreptul la Informare: Aveți dreptul de a primi informații clare, complete și transparente cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dvs. personale și cu privire la drepturile pe care le aveți în legătură cu acestea. Pentru orice întrebări sau solicitări în acest sens, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale la adresa de e-mail gdpr[a]bojan.ro.
2. Dreptul la Acces: Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem despre dvs. și de a le revizui. Pentru exercitarea acestui drept, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor personale la adresa menționată anterior.
3. Dreptul la Rectificare: Dacă datele personale pe care le avem despre dvs. sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitati rectificarea sau completarea acestora. Această solicitare poate fi adresată responsabilului cu protecția datelor personale la adresa menționată anterior.
4. Dreptul la Ștergere: Aveți dreptul de a solicita ștergerea sau distrugerea datelor personale în condițiile în care nu există obligații legale care să impună păstrarea acestora. Pentru exercitarea acestui drept, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor personale la adresa menționată anterior.

Drepturile dvs. suplimentare în ceea ce privește datele personale includ:
5. Retragerea Consimțământului: Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Această retragere poate fi efectuată printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale la adresa de e-mail gdpr[a]bojan.ro.
6. Restricționarea Prelucrării Datelor Personale: Aveți dreptul de a solicita suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe prevăzute de Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Prin aceasta, ne limităm la stocarea datelor furnizate de dvs., fără a le prelucra în absența consimțământului dvs.
7. Portabilitatea Datelor: Puteți solicita și obține datele cu caracter personal pe care le deținem pentru a le transfera către o altă entitate, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Pentru a exercita acest drept, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale la adresa de e-mail gdpr[a]bojan.ro.
8. Refuzul Marketing-ului Direct: Aveți dreptul de a refuza comunicările noastre de marketing direct prin dezabonare sau prin trimiterea unei solicitări către responsabilul cu protecția datelor personale la adresa gdpr[a]bojan.ro.
9. Dezactivarea Cookie-urilor: Pentru informații privind politica noastră referitoare la utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați documentul corespunzător.
10. Depunerea unei Plângeri: În cazul în care doriți să contestați practicile noastre privind protecția datelor personale, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor.
Aceste drepturi vă asigură controlul asupra datelor dvs. personale și vă permit să decideți cum sunt prelucrate și utilizate aceste date.

 

Home 9 Politica_GDPR