TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

INTRODUCERE

Acest document stabilește termenii și condițiile în care FURNIZORUL (BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE) este de acord să furnizeze servicii UTILIZATORILOR pe platforma BOJAN.RO.

Platforma BOJAN.RO reprezintă o aplicație software complexă care include pagini web cu conținut multimedia și aplicații interactive. Această platformă este destinată utilizării online de către diverse categorii de utilizatori cu roluri diferite în cadrul procesului de evaluare și tratament online a diverselor probleme psihologice. BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE este dezvoltatorul și proprietarul platformei BOJAN.RO și a fost desemnat furnizor al serviciilor psihologice oferite prin intermediul acestei platforme.

Pentru a putea accesa și utiliza această platformă, utilizatorul trebuie să fie conștient de, să accepte și să respecte în întregime, pe toată durata utilizării BOJAN.RO, termenii și condițiile prezentate în următoarele documente:

 

Pentru utilizatorii care aleg să creeze un cont pe platforma BOJAN.RO prin intermediul opțiunii de înregistrare, aceste documente constituie parte integrantă a contractului denumit „TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE DE UTILIZARE BOJAN.RO,” care se încheie în momentul creării contului.

 

FURNIZORUL își rezervă dreptul discreționar de a efectua modificări, adăugiri sau eliminări în oricare dintre aceste documente în conformitate cu schimbările legislative sau evoluția legislației în vigoare. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu oricare dintre aceste condiții, acesta este îndemnat să înceteze utilizarea serviciilor furnizate de FURNIZOR.

OFERTA DE SERVICII PE PLATFORMA BOJAN.RO

FURNIZORUL asigură în cadrul platformei BOJAN.RO diverse tipuri de servicii psihologice online, destinate pacienților și aparținătorilor acestora. Aceste servicii sunt clasificate în mai multe categorii, inclusiv servicii gratuite pentru vizitatori, care pot fi accesate fără necesitatea creării unui cont de utilizator, servicii gratuite disponibile numai după crearea unui cont de utilizator valid, și servicii cu taxă, care sunt disponibile exclusiv după crearea unui cont de utilizator valid și, în anumite cazuri, după completarea cu succes a unui curs de formare (destinat specialiștilor).

 

Toate serviciile de evaluare și intervenție psihologică oferite prin intermediul BOJAN.RO sunt supuse regulamentelor stipulate în Legea nr. 213/2004, Codul Deontologic și altor reguli suplimentare elaborate de către Colegiul Psihologilor din România.

 

Este important de subliniat că serviciile BOJAN.RO, asigurate atât de către FURNIZOR, cât și de către colaboratorii săi, nu sunt concepute pentru a face față situațiilor de urgență. În cazul în care aveți nevoie de asistență imediată, nu trebuie să utilizați acest serviciu, ci să contactați serviciul de urgență la numărul 112, să vă îndreptați către cea mai apropiată unitate de primire urgențe sau să consultați medicul de familie. BOJAN.RO nu este destinat persoanelor cu un istoric de tulburări psihotice, tulburări severe de personalitate, tulburări bipolare sau persoanelor cu un risc suicidar crescut. În aceste situații, utilizarea BOJAN.RO este permisă numai sub supravegherea continuă a unui specialist BOJAN.RO, în conformitate cu recomandările acestuia și după o evaluare clinică adecvată.

 

Accesul la oricare dintre serviciile oferite în cadrul BOJAN.RO se realizează exclusiv prin acceptarea și respectarea condițiilor stipulate în prezentul document.

DREPTURI DE AUTOR

Toate denumirile menționate sunt mărci înregistrate și sunt deținute de BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE sau de companii afiliate cu aceasta. Toate elementele vizuale, inclusiv, dar fără a se limita la, textele, imaginile, ilustrațiile, graficele, clipurile audio, clipurile video și clipurile audio-vizuale, precum și aplicațiile web, prezentate pe această platformă (denumită în continuare „CONȚINUT”), sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt supuse dispozițiilor tratatelor internaționale relevante în domeniul dreptului de autor.

 

Drepturile de autor asupra CONȚINUTULUI aparțin BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE, companiilor afiliate BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE sau unor terțe părți care au acordat licențe pentru materialele incluse în CONȚINUT. CONȚINUTUL integral al acestei platforme este protejat ca o operă colectivă conform legislației aplicabile privind drepturile de autor și copyright, iar BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE are dreptul exclusiv de a selecta, coordona, aranja, îmbunătăți, completa, modifica sau șterge informațiile care fac parte din CONȚINUT. Utilizarea oricăror elemente din CONȚINUT fără acordul expres și scris al proprietarului atrage răspunderea în conformitate cu legile în vigoare.

 

Utilizatorilor li se acordă dreptul de a descărca, salva, imprima și copia anumite părți ale CONȚINUTULUI acestei platforme în următoarele condiții:

 

Aceste părți sunt explicit marcate în CONȚINUT ca fiind permise pentru descărcare în afara platformei.

CONȚINUTUL descărcat poate fi utilizat numai în scopuri personale și non-comerciale.

Nu este permisă publicarea sau distribuirea CONȚINUTULUI sau a unei părți a acestuia pe alte site-uri web sau alte medii de comunicare.

Nu este permisă modificarea sau deteriorarea CONȚINUTULUI sau ștergerea sau modificarea indicațiilor privind drepturile de autor, copyright, mărci înregistrate sau alte mențiuni legate de confidențialitate.

Cu excepția îndeplinirii condițiilor menționate mai sus, nu aveți dreptul de a copia, descărca, imprima, publica, afișa, procesa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, actualiza, compila sau transforma/adapta în niciun fel CONȚINUTUL sau părți din acesta fără obținerea prealabilă a unui acord scris din partea proprietarului.

 

Cu excepția celor menționate mai sus, descărcarea CONȚINUTULUI de pe această platformă nu conferă niciun drept sau titlu asupra CONȚINUTULUI descărcat. Cu excepția autorizației limitate, neexclusive de utilizare a acestei platforme, precizată mai sus, nicio prevedere din acești termeni și condiții sau din această platformă nu trebuie interpretată ca acordând un drept de exploatare, fie implicit, fie expres, asupra drepturilor de autor, copyright-ului, mărcilor înregistrate, brevetelor sau altor drepturi de proprietate intelectuală deținute de către BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE sau de către terțe părți.

MODIFICAREA PLATFORMEI BOJAN.RO

BOJAN A. CIPRIAN – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul cât și funcționalitatea acestei platforme în orice fel, de a limita accesul la această platformă sau de a închide această platformă în orice moment pentru orice motiv pe care îl va considera oportun și conform cu legislația în vigoare, fără notificare prealabilă și nu va fi răspunzător sub nici o formă de posibilele consecințe ale unor asemenea schimbări.

 

CONFIDENȚIALITATE

Pentru a putea presta servicii către utilizatori, FURNIZORUL și PROPRIETARUL pot solicita anumite date cu caracter personal sau alte informații de la aceștia. FURNIZORUL și PROPRIETARUL se angajează să solicite, să prelucreze, să păstreze și să protejeze cu maximă responsabilitate datele dvs., respectând legislația în vigoare, în conformitate cu Politica de confidențialitate.

 

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Utilizarea platformei BOJAN.RO se face pe propria răspundere. În nicio împrejurare FURNIZORUL, PROPRIETARUL, sau oricare reprezentant nu poate fi făcut responsabil de pierderea sau dauna directă sau indirectă provocată de accesul la platformă sau legată de acces, de utilizarea sau lipsa aptitudinii de utilizare a acestei platforme sau de încrederea dumneavoastră față de informațiile furnizate pe această platformă. Această limitare se aplică la pierderi și la daune de orice fel, fie ele directe sau indirecte, generale, speciale, accidentale, consecutive, exemplare sau altele, inclusiv pierderea de date.

 

În plus, dorim să vă reamintim că Internetul nu poate garanta securitatea totală, disponibilitatea și integritatea totală a transmiterii de date și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea în caz de erori, omisiuni, eliminări, întârzieri, defecțiuni (incluzând, fără limitare, acțiunile virușilor) ale liniilor de comunicare, ale componentelor hardware şi software independente de controlul nostru sau în cazul utilizării neautorizate sau a posibilelor degradări ale conținutului publicat pe platforma BOJAN.RO.

 

RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

În calitate de UTILIZATOR al platformei BOJAN.RO, sunteți în întregime responsabil pentru propriile acțiuni și pentru eventualele consecințe generate de acestea. Atât FURNIZORUL, cât și PROPRIETARUL platformei au depus toate eforturile necesare pentru a furniza fiecărui tip de utilizator instrucțiunile esențiale pentru utilizarea corespunzătoare a informațiilor și instrumentelor puse la dispoziție pe BOJAN.RO. În cazul în care întâmpinați dificultăți în urmarea acestor instrucțiuni sau observați o lipsă de informații, vă rugăm să informați FURNIZORUL (contact[at]bojan.ro) și să așteptați să primiți instrucțiuni suplimentare înainte de a vă continua activitatea, în scopul prevenirii unor eventuale erori de utilizare. FURNIZORUL și PROPRIETARUL platformei nu pot fi ținuți responsabili pentru nicio acțiune necorespunzătoare întreprinsă de un UTILIZATOR în cadrul BOJAN.RO.

 

Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții, recunoașteți și consimți faptul că FURNIZORUL poate dezactiva sau șterge contul dvs. în cazul în care constată că nu respectați condițiile de utilizare stabilite. În astfel de situații, FURNIZORUL nu este obligat să vă ramburseze serviciile achitate și nu este obligat să vă acorde un preaviz. De asemenea, în ipoteza în care utilizarea necorespunzătoare a platformei BOJAN.RO generează prejudicii aduse oricărei componente a acestei platforme sau altor utilizatori, FURNIZORUL poate să solicite despăgubiri corespunzătoare.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Legile care guvernează relațiile juridice dintre părțile implicate în acest document și în părțile sale integrate sunt legile României.

 

Ambele părți se angajează să depună toate eforturile necesare pentru a soluționa, pe cale amiabilă și în spiritul prevederilor contractuale, eventualele litigii de orice natură care pot să apară în legătură cu executarea acestui document.

 

În cazul în care o astfel de soluționare pe cale amiabilă nu este posibilă, competența jurisdicțională aparține instanțelor competente din municipiul Brașov.

 

DISPOZIȚII FINALE

 UTILIZATORUL confirmă că a luat la cunoștință de TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE prezentate, Politica de confidențialitate și Politica privind utilizarea cookie și se angajează să respecte integral prevederile acestora.

 Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de utilizarea platformei, serviciile oferite și modalitatea de utilizare, suntem disponibili să vă furnizăm informații și asistență la adresa de e-mail: contact[at]bojan.ro.