Legăturile complexe dintre parentingul sever, ruminația și depresia adolescenților

Home 9 Psihologie 9 Depresie 9 Legăturile complexe dintre parentingul sever, ruminația și depresia adolescenților

Introducere

Depresia în rândul adolescenților reprezintă o provocare semnificativă pentru sănătatea mintală, comportând riscuri precum creșterea ratei de suicid, performanțe academice slabe, abuz de substanțe și relații tensionate între părinți și copii. Un studiu recent, ghidat de modelul cognitiv al depresiei al lui Beck, explorează în mod cuprinzător mecanismele care leagă parentingul dur, ruminația și victimizarea de dezvoltarea depresiei la adolescenți

Depresia_bojan_ciprian_psiholog_braaov

 

 

Impactul educației severe

Studiul, la care au participat 5047 de adolescenți evaluați prin intermediul Scalei de parenting dur, a Scalei de ruminație, a Chestionarului Olweus de intimidare/victimizare și a Inventarului de depresie Beck, arată că parentingul dur influențează pozitiv depresia adolescenților. Acest lucru aduce lumină asupra rolului crucial al factorilor familiali în modelarea sănătății mintale a adolescenților.

 

Ruminația ca mediator

Conform modelului cognitiv al lui Beck, depresia apare din tipare de gândire negative. Studiul stabilește că ruminația joacă un rol mediator semnificativ între parentingul dur și depresia adolescenților. Pe măsură ce adolescenții internalizează experiențele negative, aceștia se angajează în gânduri negative repetitive și intruzive, contribuind la dezvoltarea simptomelor depresiei.

 

Victimizarea ca mediator

Pe lângă ruminație, studiul identifică victimizarea ca fiind un alt mediator între parentingul dur și depresia adolescenților. Adolescenții care se confruntă cu o educație parentală dură pot adopta comportamente de supunere, transferând aceste tipare la interacțiunile cu colegii și crescând riscul de victimizare. Studiul se aliniază cu teoria cognitivă socială, subliniind impactul mediilor sociale asupra problemelor de internalizare la adolescenți.

 

Medierea în lanț: Ruminație și victimizare

Pornind de la aceste constatări, studiul propune un model de mediere în lanț în care atât ruminația, cât și victimizarea acționează ca intermediari în relația dintre parentingul dur și depresia adolescentului. Teoria alocării resurselor sugerează că ruminarea obișnuită poate epuiza capacitățile cognitive, făcându-i pe adolescenți mai susceptibili la viitoarele victimizări.

 

 

Concluzie

Acest studiu contribuie în mod semnificativ la înțelegerea noastră a modului în care parentingul dur influențează depresia adolescenților. Prin evidențierea rolurilor de mediere a ruminației și a victimizării, acesta oferă perspective valoroase pentru proiectarea intervențiilor de atenuare a depresiei la această populație. Constatările subliniază necesitatea unor eforturi orientate spre reducerea practicilor parentale dure și încurajarea mecanismelor pozitive de coping în rândul adolescenților.

 

 

Puncte forte și limitări

Punctele forte ale studiului constau în explorarea cuprinzătoare a factorilor familiali și individuali, îmbogățind Teoria sistemelor familiale și modelul cognitiv al lui Beck. Cu toate acestea, printre limitări se numără concentrarea asupra adolescenților chinezi, sugerând potențiale variații culturale. Cercetările viitoare ar putea explora diferențele interculturale și ar putea lua în considerare impactul parentingului dur asupra menținerii și recurenței depresiei.

 

Considerații etice

Studiul a obținut aprobarea etică și consimțământul informat al participanților și al tutorilor acestora. Cercetarea a respectat principiile etice și măsurile de protecție a vieții private.

 

Implicații pentru educația în domeniul sănătății mintale

Descoperind legăturile complicate dintre parentingul sever, ruminația și victimizarea, acest studiu oferă o bază pentru programe de educație în domeniul sănătății mintale. Consilierii și educatorii pot folosi aceste informații pentru a identifica și sprijini adolescenții care se confruntă cu simptome depresive, contribuind în cele din urmă la bunăstarea adolescenților chinezi.

 

Studiul a fost efectuat în provincia Henan, China, și a implicat 5047 de adolescenți. A fost obținută aprobarea etică, iar analiza datelor a fost realizată cu ajutorul SPSS 26.0. Limitările și punctele forte ale studiului oferă o bază pentru cercetări viitoare în domeniul depresiei la adolescenți.

 

 

Disponibilitatea datelor

 

Seturile de date generate în timpul studiului sunt disponibile de la autorul corespondent la o cerere rezonabilă.

The relationship between harsh parenting and adolescent depression

DOI:10.1038/s41598-023-48138-w

Mengge Li, Jirui Wang, Peng Ma